DOR, s.r.o. Sekretariát: Erika Truchlíková
Považské Podhradie 313  
017 04   Považská Bystrica Telefónne číslo:+421 42 432 33 78
Slovenská republika  
   E-mail:   dor@dor.sk
    
  POZÍCIA:          MENO:      KONTAKT:    
  Riaditeľ spoločnosti  Ing. Josef Valenta PhD.        cez sekretariát
  Zástupca riaditeľa  Ing. Emil Cabaj  +421 905 814 970
  Manažér kvality a EMS  Ing. Daniel Zelenák  +421 908 700 058
  Obchodný úsek  Ing. Peter Šimeček  +421 905 973 717
  Sériová výroba  Ing. Pavel Jancík  +421 915 981 756
  Technický úsek  Ing. Jozef Bielik  +421 905 857 496
  Ekonomický úsek  Drahomíra Dorčíková  +421 918 888 252
  Náradie  Ing. Anton Letko  +421 915 981 755
  Úsek technickej kontroly  Ing. Radovan Michálek  +421 915 981 754

Tlakové odliatky aj pre Vás môže vyrábať práve firma DOR s.r.o.  Kontaktujte nás na tel. čísle  +421 42 432 33 78